Cennik

Sprzedaż usług tylko dla osób zalogowanych. Przejdź do logowania.

Serologia

ID badania Nazwa Cena
CO-1 Grupa krwi z RH i przeciwciała odpornościowe 115.00 zł
CO-2 Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał 55.00 zł

Rehabilitacja

ID badania Nazwa Cena
CO-7 Terapia blizny - pojedynczy zabieg 100.00 zł
CO-310 Terapia blizny ( mała ) 50.00 zł
CO-9 Ćwiczenia izometryczne- pojedynczy zabieg 30.00 zł
CO-11 Ćwiczenia wspomagane- pojedynczy zabieg 30.00 zł
CO-13 Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem- pojedynczy zabieg 30.00 zł
CO-15 Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem - pojedynczy zabieg 30.00 zł
CO-17 Wyciągi- pojedynczy zabieg 25.00 zł
CO-19 Pionizacja i nauka czynności lokomocji- pojedynczy zabieg 40.00 zł
CO-21 Zajęcia korekcyjne dla dzieci - pojedynczy zabieg 30.00 zł
CO-22 Zajęcia korekcyjne dla dzieci -seria 10- ciu dni zabiegowych 300.00 zł
CO-23 Kinesiotaping – 1 aplikacja- pojedynczy zabieg 30.00 zł
CO-24 Sollux - pojedynczy zabieg 17.00 zł
CO-25 Sollux -seria 10- ciu dni zabiegowych 170.00 zł
CO-26 Bioptron - pojedynczy zabieg 15.00 zł
CO-28 Lampa do fototerapii i koloroterapii (Q. light) - pojedynczy zabieg 15.00 zł
CO-29 Lampa do fototerapii i koloroterapii (Q. light) -seria 10- ciu dni zabiegowych 150.00 zł
CO-30 Krioterapia miejscowa parami ciekłego azotu – 1 punkt - pojedynczy zabieg 20.00 zł
CO-32 Krioterapia ogólnoustrojowa (zabieg w kriokomorze)- pojedynczy zabieg 60.00 zł
CO-33 Krioterapia ogólnoustrojowa (zabieg w kriokomorze-seria 10- ciu dni zabiegowych 570.00 zł
CO-34 Laseroterapia - skaner - pojedynczy zabieg 20.00 zł
CO-36 Laser HIRO HILT (nie refundowany w ramach umów z NFZ)- pojedynczy zabieg 40.00 zł
CO-37 Laser HIRO HILT (nie refundowany w ramach umów z NFZ) -seria 10- ciu dni zabiegowych 370.00 zł
CO-38 Laser HIRO HILT (nie refundowany w ramach umów z NFZ))- pojedynczy zabieg 50.00 zł
CO-39 Laser HIRO HILT (nie refundowany w ramach umów z NFZ) -seria 10- ciu dni zabiegowych 470.00 zł
CO-40 Ultradźwięki miejscowe - pojedynczy zabieg 17.00 zł
CO-41 Ultradźwięki miejscowe -seria 10- ciu dni zabiegowych 170.00 zł
CO-42 Ultrafonoforeza - pojedynczy zabieg 15.00 zł
CO-44 Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości- pojedynczy zabieg 17.00 zł
CO-45 Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości-seria 10- ciu dni zabiegowych 170.00 zł
CO-46 Impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości - Terapuls - pojedynczy zabieg 17.00 zł
CO-47 Impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości - Terapuls -seria 10- ciu dni zabiegowych 170.00 zł
CO-48 Galwanizacja- pojedynczy zabieg 17.00 zł
CO-49 Galwanizacja -seria 10- ciu dni zabiegowych 170.00 zł
CO-50 Elektrostymulacja- pojedynczy zabieg 20.00 zł
CO-52 Jonoforeza - pojedynczy zabieg 17.00 zł
CO-53 Jonoforeza -seria 10- ciu dni zabiegowych 170.00 zł
CO-54 Prądy diadynamiczne- pojedynczy zabieg 17.00 zł
CO-55 Prądy diadynamiczne -seria 10- ciu dni zabiegowych 170.00 zł
CO-56 Interdyn – prądy interferencyjne- pojedynczy zabieg 17.00 zł
CO-57 Interdyn – prądy interferencyjne -seria 10- ciu dni zabiegowych 170.00 zł
CO-58 Prądy TENS- pojedynczy zabieg 17.00 zł
CO-59 Prądy TENS -seria 10- ciu dni zabiegowych 170.00 zł
CO-60 Prądy Träberta- pojedynczy zabieg 17.00 zł
CO-61 Prądy Träberta -seria 10- ciu dni zabiegowych 170.00 zł
CO-62 Prądy Kotza- pojedynczy zabieg 17.00 zł
CO-63 Prądy Kotza - seria 10- ciu dni zabiegowych 170.00 zł
CO-64 Tonoliza - pojedynczy zabieg 17.00 zł
CO-65 Tonoliza - seria 10- ciu dni zabiegowych 170.00 zł
CO-66 Terapia skojarzona elektroterapia z podciśnieniem- pojedynczy zabieg 25.00 zł
CO-68 Terapia skojarzona elektroterapia z ultradźwiękami- pojedynczy zabieg 25.00 zł
CO-70 Fango – 1 okolica- pojedynczy zabieg 25.00 zł
CO-72 BOA – masaż uciskowy – 1 kończyna - pojedynczy zabieg 38.00 zł
CO-73 BOA – masaż uciskowy – 1 kończyna - seria 10- ciu dni zabiegowych 380.00 zł
CO-74 BOA – masaż uciskowy – 2 kończyny - pojedynczy zabieg 40.00 zł
CO-75 BOA – masaż uciskowy – 2 kończyny - seria 10- ciu dni zabiegowych 400.00 zł
CO-76 BOA – masaż uciskowy– spodnie- pojedynczy zabieg 40.00 zł
CO-77 BOA – masaż uciskowy – spodnie- seria 10- ciu dni zabiegowych 400.00 zł
CO-78 Masaż wirowy kończyn - pojedynczy zabieg 42.00 zł
CO-79 Masaż wirowy kończyn - seria 10- ciu dni zabiegowych 420.00 zł
CO-80 Kąpiel kwasowęglowa (sucha kąpiel w CO2)- pojedynczy zabieg 42.00 zł
CO-81 Kąpiel kwasowęglowa (sucha kąpiel w CO2) - seria 10- ciu dni zabiegowych 420.00 zł
CO-82 Kąpiel elektryczno- wodna czterokomorowa- pojedynczy zabieg 42.00 zł
CO-83 Kąpiel elektryczno- wodna czterokomorowa - seria 10- ciu dni zabiegowych 420.00 zł
CO-84 Damski strój do zabiegu kriokomory 77.00 zł
CO-87 Męski strój do zabiegu kriokomory 75.00 zł
CO-335 Ćwiczenia na basenie - seria 10- ciu dni zabiegowych 250.00 zł
CO-334 Ćwiczenia na basenie - pojedynczy zabieg 25.00 zł
CO-336 Masaż podwodny hydropowietrzny(perełki) - pojedynczy zabieg 65.00 zł
CO-347 Porada lekarska 180.00 zł
CO-348 Porada fizjoterapeutyczna 100.00 zł
CO-349 Kinezyterapia indywidualna z terapeutą- zabieg pojedynczy 60.00 zł
CO-350 Kinezyterapia indywidualna z terapeutą - seria 10 dni 600.00 zł

Diagnostyka laboratoryjna

ID badania Nazwa Cena
CO-92 Adrenokortykotropina (ACTH) 45.00 zł
CO-93 AFP - α-fetoproteina 30.00 zł
CO-94 Albumina 9.00 zł
CO-95 ALT - Aminotransferaza alaninowa 8.00 zł
CO-96 AST - Aminotransferaza asparaginianowa 8.00 zł
CO-97 α-amylaza 10.00 zł
CO-98 Antygen CA 15-3 30.00 zł
CO-99 Antygen CA 19-9 30.00 zł
CO-100 Antygen CA-125 30.00 zł
CO-102 Antygen karcynoembrionalny CEA 30.00 zł
CO-103 PSA całkowity - Antygen swoisty dla stercza (tPSA) 30.00 zł
CO-104 AT III - Antytrombina 40.00 zł
CO-105 APTT - czas częściowej tromboplastyny po aktywacji 10.00 zł
CO-106 β2-mikroglobulina 35.00 zł
CO-107 Badanie ogólne moczu z osadem 20.00 zł
CO-108 Białko całkowite 9.00 zł
CO-109 Białko C-reaktywne (CRP) 12.00 zł
CO-110 Bilirubina związana (bezpośrednia) 8.00 zł
CO-111 Bilirubina całkowita 8.00 zł
CO-112 Chlorki 10.00 zł
CO-113 Cholesterol całkowity 8.00 zł
CO-114 Cholesterol HDL 12.00 zł
CO-115 Cholesterol LDL 12.00 zł
CO-116 D-dimer 30.00 zł
CO-117 Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEA-s) 45.00 zł
CO-118 Estradiol 30.00 zł
CO-119 Ferrytyna 36.00 zł
CO-120 Fibrynogen 35.00 zł
CO-121 Fosfataza zasadowa (ALP) 8.00 zł
CO-122 Fosforany nieorganiczne 8.00 zł
CO-123 Gamma glutamylotransferaza (GGT) 9.00 zł
CO-124 Glukoza 7.00 zł
CO-125 (β-hCG) - Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta 30.00 zł
CO-126 Antygen HE4 (białko komórek nabłonkowych najądrza 4) 90.00 zł
CO-127 FSH - Hormon folikulotropowy 30.00 zł
CO-128 Hormon luteinizujący - LH 30.00 zł
CO-129 TSH (tyreotropina) 20.00 zł
CO-130 IgE (immunoglobulina E) 72.00 zł
CO-135 Jonogram (Na,K) 10.00 zł
CO-136 Kalcytonina 50.00 zł
CO-137 CK - Kinaza kreatynowa 12.00 zł
CO-138 CK MB - izoenzym sercowy kinazy kreatynowej 30.00 zł
CO-139 Kortyzol 40.00 zł
CO-140 Kreatynina 8.00 zł
CO-141 Krew utajona 20.00 zł
CO-142 Kwas moczowy 8.00 zł
CO-143 LDH - Dehydrogenaza mleczanowa 9.00 zł
CO-144 Lipaza 15.00 zł
CO-145 Magnez 9.00 zł
CO-146 Mocznik 8.00 zł
CO-147 Morfologia krwi 12.00 zł
CO-148 Morfologia krwi i retykulocyty 25.00 zł
CO-149 Morfologia krwi i rozmaz 30.00 zł
CO-150 Morfologia krwi, rozmaz i retykulocyty 45.00 zł
CO-152 OB - odczyn opadania krwinek czerwonych 8.00 zł
CO-153 Parathormon (PTH) 45.00 zł
CO-154 Progesteron 35.00 zł
CO-155 Prokalcytonina (PCT) 75.00 zł
CO-156 Prolaktyna 30.00 zł
CO-158 aTPO - Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej 45.00 zł
CO-159 aTG - Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie 35.00 zł
CO-160 Testosteron 30.00 zł
CO-161 TIBC- całkowita zdolność wiązania żelaza 16.00 zł
CO-162 Transferyna 42.00 zł
CO-163 Triglicerydy 9.00 zł
CO-164 Trijodotyronina wolna - fT3 20.00 zł
CO-165 Troponina T 32.00 zł
CO-166 Tyreoglobulina 40.00 zł
CO-167 Tyroksyna wolna - fT4 20.00 zł
CO-168 Wapń całkowity 8.00 zł
CO-169 Witamina B12 40.00 zł
CO-170 Witamina D3 (metabolit 25-OHD3) 45.00 zł
CO-171 PT - czas protrombinowy 10.00 zł
CO-172 Żelazo 10.00 zł
CO-344 PSA wolny (fPSA) 40.00 zł
CO-345 Wskaźnik fPSA/tPSA 70.00 zł
CO-346 Androstendion 45.00 zł

Badania mikrobiologiczne

ID badania Nazwa Cena
CO-175 Posiew ilościowy plwociny. Metoda mikrospokopowa, metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi, serologicznymi i spektrometrią mas 279.00 zł
CO-174 Wykrywanie obecności Clostridioides difficile , dehydrogenazy glutaminianowej, toksyn A/B w kale. Metoda immunoenzymatyczna (membranowa). Metoda hodowlana uzupełniona spektrometrią mas 279.00 zł
CO-173 Posiew ilościowy moczu. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi, serologicznymi i spektrometrią mas 299.00 zł
CO-176 Posiew nasienia. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi, serologicznymi i spektrometrią mas. 339.00 zł
C-177 Wykrywanie obecności antygenu HBsAg w surowicy. Metoda enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA). 149.00 zł
C-178 Wykrywanie obecności przeciwciał anty-HCV w surowicy. Metoda enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) 149.00 zł
C-179 Wykrywanie obecności przeciwciał anty-HBc total w surowicy. Metoda enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA). 189.00 zł
C-352 Oznaczanie miana antystreptolizyny O w surowicy. Metoda aglutynacji lateksowej 35.00 zł
C-351 Wykrywanie materiału genetycznego Clostridioides difficile, związanego z produkcją toksyn w kale (toksyna B, toksyna binarna, szczep hiperepidemiczny 027/NAP1/BI). Metoda real-time PCR. 579.00 zł

Scyntygrafia i procedury lecznicze z wykorzystaniem radioizotopów

ID badania Nazwa Cena
CO-180 Scyntygrafia tarczycy 99mTc 229.00 zł
CO-181 Scyntygrafia tarczycy z testem jodochwytności 221.00 zł
CO-182 Badanie scyntygraficzne (technika SPECT ) 460.00 zł
CO-183 Badanie perfuzyjne mięśnia sercowego (technika SPECT – spoczynek) 500.00 zł
CO-184 Badanie perfuzyjne mięśnia sercowego (technika SPECT – wysiłek) 560.00 zł
CO-185 Badanie perfuzyjne mięśnia sercowego (technika SPECT – spoczynek-wysiłek - badanie w protokole dwudniowym) 1050.00 zł
CO-186 Badanie scyntygraficzne planarne 421.00 zł
CO-187 Badanie scyntygraficzne dynamiczne 350.00 zł
CO-188 Limfoscyntygrafia 770.00 zł
CO-189 Scyntygrafia z użyciem MIBG 3450.00 zł
CO-190 Scyntygrafia z użyciem pochodnych somatostatyny 7730.00 zł
CO-191 Scyntygrafia znakowanymi leukocytami 3950.00 zł
CO-192 za pomocą DaTSCAN w chorobie Parkinsona 9050.00 zł
CO-193 Scyntygrafia całego ciała 520.00 zł
CO-194 Porada do terapii radioizotopowej-kwalifikacja/kontrola 460.00 zł
CO-195 Podanie lecznicze 131J w chorobach tarczycy 530.00 zł
CO-196 Radiosynovectomia 3050.00 zł
CO-197 Leczenie samarem 11760.00 zł
CO-198 Leczenie radem 223-Xofigo-jednorazowe podanie* 22660.00 zł

Zdjęcia konwencjonalne

ID badania Nazwa Cena
CO-200 Rtg czaszki /ap + bok/ 115.00 zł
CO-201 Rtg dłoni /ap + skos lub bok / 120.00 zł
CO-202 Rtg obu dłoni /ap + skos lub bok/ 115.00 zł
CO-203 Rtg jamy brzusznej /ap/ 100.00 zł
CO-204 Rtg klatki piersiowej /pa/ 100.00 zł
CO-205 Rtg klatki piersiowej /boczne/ 100.00 zł
CO-206 Rtg klatki piersiowej /pa + boczne/ 115.00 zł
CO-207 Rtg kości krzyżowej, guzicznej /ap + bok/ 115.00 zł
CO-208 Rtg kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego celowane lub czynnościowe lub skośne 115.00 zł
CO-209 Rtg kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego /ap + bok/ 110.00 zł
CO-210 Rtg kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w pozycji stojącej (skolioza) 115.00 zł
CO-211 Rtg kręgosłupa piersiowego /ap + bok/ 115.00 zł
CO-212 Rtg kręgosłupa piersiowego celowane lub czynnościowe lub skośne 115.00 zł
CO-213 Rtg kręgosłupa odcinka szyjnego celowane lub czynnościowe lub ap i skośne 115.00 zł
CO-214 Rtg kręgosłupa odcinka szyjnego /ap + bok/ 115.00 zł
CO-215 Rtg łopatki /ap + skos/ 115.00 zł
CO-216 Rtg miednicy /ap/ 100.00 zł
CO-217 Rtg mostka /bok + skos/ 120.00 zł
CO-218 Rtg nadgarstka /ap + bok/ 115.00 zł
CO-219 Rtg obu nadgarstków /ap + skos lub bok/  125.00 zł
CO-220 Rtg nosa /boczne/ 100.00 zł
CO-221 Rtg obojczyka /pa/ 95.00 zł
CO-222 Rtg palca ręki /ap + bok lub skos/ 115.00 zł
CO-223 Rtg palca stopy /ap + skos/ 115.00 zł
CO-224 Rtg pięty /bok + osiowe/ 115.00 zł
CO-225 Rtg pięty/boczne/ 100.00 zł
CO-226 Rtg obu pięt /bok + osiowe/  115.00 zł
CO-227 Rtg obu pięt /boczne/ 100.00 zł
CO-228 Rtg podudzia /ap + bok/ 115.00 zł
CO-229 Rtg obu podudzi /ap + bok/  115.00 zł
CO-230 Rtg porównawcze kolan (w 1 projekcji) 100.00 zł
CO-231 Rtg porównawcze rąk (w 1 projekcji) 100.00 zł
CO-232 Rtg porównawcze stóp (w 1 projekcji) 115.00 zł
CO-233 Rtg przedramienia /ap + bok/ 115.00 zł
CO-234 Rtg obu przedramion /ap + bok/  115.00 zł
CO-235 Rtg ramienia /ap + bok/ 115.00 zł
CO-236 Rtg obu ramion /ap + bok/  115.00 zł
CO-237 Rtg spojenia łonowego /ap/ 105.00 zł
CO-238 Rtg stawów krzyżowo-biodrowych /skosy/ 100.00 zł
CO-239 Rtg stawów krzyżowo-biodrowych /ap/ 120.00 zł
CO-240 Rtg stawów krzyżowo-biodrowych /ap i skosy/ 116.00 zł
CO-241 Rtg stawów skroniowo-żuchwowych 115.00 zł
CO-242 Rtg stawu barkowego /ap/ 105.00 zł
CO-243 Rtg stawu barkowego /ap + bok lub osiowe/ 115.00 zł
CO-244 Rtg stawów barkowych /ap/ 100.00 zł
CO-245 Rtg stawów barkowych /ap + bok lub osiowe/ 115.00 zł
CO-246 Rtg stawu biodrowego /ap/ 105.00 zł
CO-247 Rtg stawu biodrowego /ap + skos/ 115.00 zł
CO-248 Rtg stawów biodrowych /ap/ 115.00 zł
CO-249 Rtg stawów biodrowych /ap + skosy/  115.00 zł
CO-250 Rtg stawu kolanowego /ap + bok/ 115.00 zł
CO-251 Rtg stawów kolanowych /ap + bok/  115.00 zł
CO-252 Rtg stawu łokciowego /ap + bok/ 115.00 zł
CO-253 Rtg stawów łokciowych /ap + bok/ 115.00 zł
CO-254 Rtg stawu skokowego /ap + bok/ 110.00 zł
CO-255 Rtg stawów skokowych /ap + bok/  115.00 zł
CO-256 Rtg stopy /ap + skos lub bok/ 115.00 zł
CO-257 Rtg stóp /ap + bok lub skosy/ 115.00 zł
CO-258 Rtg twarzoczaszki /pa/ 100.00 zł
CO-259 Rtg uda /ap + bok/ 110.00 zł
CO-260 Rtg obu ud /ap + bok/  115.00 zł
CO-261 Rtg zatok nosa /pa/ 100.00 zł
CO-262 Rtg żeber /ap + skos/ 110.00 zł
CO-263 Rtg żeber obustronne /pa i oba skosy/ 115.00 zł
CO-264 Rtg żuchwy /ap + skos/ 115.00 zł

Mammografia

ID badania Nazwa Cena
CO-265 Mammografia jednej piersi 155.00 zł
CO-266 Mammografia obu piersi 200.00 zł
CO-267 Mammografia zdjęcie /powiększone celowane/ 180.00 zł

Rezonans magnetyczny

ID badania Nazwa Cena

Genetyczna somatyczna

ID badania Nazwa Cena
CO-290 sekwencjonowanie nowej generacji genów BRCA1 i BRCA2 w tkance nowotworowej 3400.00 zł
CO-291 oznaczanie mutacji somatycznych w eksonach 18, 19, 20 i 21 genu EGFR w tkance nowotworowej ( test CE-IVD) 850.00 zł
CO-292 oznaczenie mutacji somatycznych w genach KRAS/NRAS/BRAF w tkance nowotwrowej ( test CE-IVD) 1300.00 zł
CO-293 krążące DNA nowotworowe ( ctEGFR) u pacjentów z rakiem płuca; z mutacja T790M włącznie) 1200.00 zł
CO-294 badanie genetyczne metodą FISH HER2 ( test CE-IVD) 850.00 zł
CO-322 sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) - panel 16 genów w tkance nowotworowej 3400.00 zł
CO-324 ocena mutacji w genie ctEGFR (w krążącym DNA nowotworowym) z mutacja T790M włącznie u pacjentów z rakiem płuca 1200.00 zł
CO-325 oznaczenie mutacji somatycznych w genie BRAF w tkance nowotworowej ( test CE-IVD) 850.00 zł
CO-326 oznaczenie mutacji somatycznych w genach IDH1/IDH2 w tkance nowotwrowej ( test CE-IVD) 850.00 zł
CO-328 badanie genetyczne metodą FISH - ocena delecji 1p i delecji 19q 1200.00 zł
CO-329 badanie genetyczne metodą FISH rearanżacji genu ALK (test CE-IVD) 850.00 zł
CO-330 badanie genetyczne metodą FISH rearanżacji genu ROS1 (test CE-IVD) 850.00 zł
CO-332 badanie genetyczne DNA wirusa HPV - analiza 14 genotyp (test CE-IVD) 500.00 zł

Badania patomorfologiczne

ID badania Nazwa Cena
CO-295 Konsultacja cytologiczna- preparatów mikroskopowych (szkiełka) 200.00 zł
CO-296 Konsultacja histopatologiczna preparatów mikroskopowych (szkiełka) 200.00 zł
CO-297 Badanie cytologiczne moczu w kierunku komórek nowotworowych 60.00 zł
CO-333 Badanie immunohistochemiczne 80.00 zł

Badanie SARS-CoV-2

ID badania Nazwa Cena

Diagnostyka PET

ID badania Nazwa Cena
CO-299 Badanie PET- CT pojedynczego narządu ( mózg, serce)- (technika FDG –PET/CT) 4000.00 zł
CO-300 Badanie PET- CT tułowia- (technika FDG –PET/CT) 4000.00 zł
CO-301 Badanie PET – CT całego ciała- (technika FDG –PET/CT) 4300.00 zł
CO-304 Badanie PET – CT całego ciała- (PSMA-PET/CT) 10000.00 zł
CO-305 Badanie FDG PET-MR-mózg, tułów- (technika PET/MR) 6000.00 zł
CO-307 Badanie FDG PET-MR-całego ciała- (technika PET/MR) 6500.00 zł
CO-309 Badanie PSMA PET-MR-całe ciało- (technika PET/MR) 10600.00 zł