Diagnostyka laboratoryjna

Koszt badania: 45 zł
Adrenokortykotropina (ACTH)

Adrenokortykotropina (ACTH)

ID badania: CO-92
Koszt badania: 30 zł
AFP - α-fetoproteina

AFP - α-fetoproteina

ID badania: CO-93
Koszt badania: 9 zł
Albumina

Albumina

ID badania: CO-94
Koszt badania: 8 zł
ALT - Aminotransferaza alaninowa

ALT - Aminotransferaza alaninowa

ID badania: CO-95
Koszt badania: 8 zł
AST - Aminotransferaza asparaginianowa

AST - Aminotransferaza asparaginianowa

ID badania: CO-96
Koszt badania: 10 zł
α-amylaza

α-amylaza

ID badania: CO-97
Koszt badania: 30 zł
Antygen CA 15-3

Antygen CA 15-3

ID badania: CO-98
Koszt badania: 30 zł
Antygen CA 19-9

Antygen CA 19-9

ID badania: CO-99
Koszt badania: 30 zł
Antygen CA-125

Antygen CA-125

ID badania: CO-100
Koszt badania: 30 zł
Antygen karcynoembrionalny CEA

Antygen karcynoembrionalny CEA

ID badania: CO-102
Koszt badania: 30 zł
PSA całkowity - Antygen swoisty dla stercza (tPSA)

PSA całkowity - Antygen swoisty dla stercza (tPSA)

ID badania: CO-103
Koszt badania: 40 zł
AT III - Antytrombina

AT III - Antytrombina

ID badania: CO-104
Koszt badania: 10 zł
APTT - czas częściowej tromboplastyny po aktywacji

APTT - czas częściowej tromboplastyny po aktywacji

ID badania: CO-105
Koszt badania: 35 zł
β2-mikroglobulina

β2-mikroglobulina

ID badania: CO-106
Koszt badania: 20 zł
Badanie ogólne moczu z osadem

Badanie ogólne moczu z osadem

ID badania: CO-107
Koszt badania: 9 zł
Białko całkowite

Białko całkowite

ID badania: CO-108
Koszt badania: 12 zł
Białko C-reaktywne (CRP)

Białko C-reaktywne (CRP)

ID badania: CO-109
Koszt badania: 8 zł
Bilirubina związana  (bezpośrednia)

Bilirubina związana (bezpośrednia)

ID badania: CO-110
Koszt badania: 8 zł
Bilirubina całkowita

Bilirubina całkowita

ID badania: CO-111
Koszt badania: 10 zł
Chlorki

Chlorki

ID badania: CO-112
Koszt badania: 8 zł
Cholesterol całkowity

Cholesterol całkowity

ID badania: CO-113
Koszt badania: 12 zł
Cholesterol HDL

Cholesterol HDL

ID badania: CO-114
Koszt badania: 12 zł
Cholesterol LDL

Cholesterol LDL

ID badania: CO-115
Koszt badania: 30 zł
D-dimer

D-dimer

ID badania: CO-116
Koszt badania: 45 zł
Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEA-s)

Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEA-s)

ID badania: CO-117
Koszt badania: 30 zł
Estradiol

Estradiol

ID badania: CO-118
Koszt badania: 36 zł
Ferrytyna

Ferrytyna

ID badania: CO-119
Koszt badania: 55 zł
Fibrynogen

Fibrynogen

ID badania: CO-120
Koszt badania: 8 zł
Fosfataza zasadowa (ALP)

Fosfataza zasadowa (ALP)

ID badania: CO-121
Koszt badania: 8 zł
Fosforany nieorganiczne

Fosforany nieorganiczne

ID badania: CO-122
Koszt badania: 9 zł
Gamma glutamylotransferaza (GGT)

Gamma glutamylotransferaza (GGT)

ID badania: CO-123
Koszt badania: 7 zł
Glukoza

Glukoza

ID badania: CO-124
Koszt badania: 30 zł
(β-hCG) - Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta

(β-hCG) - Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta

ID badania: CO-125
Koszt badania: 95 zł
Antygen HE4 (białko komórek nabłonkowych najądrza 4)

Antygen HE4 (białko komórek nabłonkowych najądrza 4)

ID badania: CO-126
Koszt badania: 30 zł
FSH - Hormon folikulotropowy

FSH - Hormon folikulotropowy

ID badania: CO-127
Koszt badania: 30 zł
Hormon luteinizujący - LH

Hormon luteinizujący - LH

ID badania: CO-128
Koszt badania: 20 zł
TSH (tyreotropina)

TSH (tyreotropina)

ID badania: CO-129
Koszt badania: 60 zł
IgE (immunoglobulina E)

IgE (immunoglobulina E)

ID badania: CO-130
Koszt badania: 10 zł
Jonogram (Na,K)

Jonogram (Na,K)

ID badania: CO-135
Koszt badania: 50 zł
Kalcytonina

Kalcytonina

ID badania: CO-136
Koszt badania: 12 zł
CK - Kinaza kreatynowa

CK - Kinaza kreatynowa

ID badania: CO-137
Koszt badania: 35 zł
CK MB - izoenzym sercowy kinazy kreatynowej

CK MB - izoenzym sercowy kinazy kreatynowej

ID badania: CO-138
Koszt badania: 40 zł
Kortyzol

Kortyzol

ID badania: CO-139
Koszt badania: 8 zł
Kreatynina

Kreatynina

ID badania: CO-140
Koszt badania: 20 zł
Krew utajona

Krew utajona

ID badania: CO-141
Koszt badania: 8 zł
Kwas moczowy

Kwas moczowy

ID badania: CO-142
Koszt badania: 9 zł
LDH - Dehydrogenaza mleczanowa

LDH - Dehydrogenaza mleczanowa

ID badania: CO-143
Koszt badania: 15 zł
Lipaza

Lipaza

ID badania: CO-144
Koszt badania: 9 zł
Magnez

Magnez

ID badania: CO-145
Koszt badania: 8 zł
Mocznik

Mocznik

ID badania: CO-146
Koszt badania: 12 zł
Morfologia krwi

Morfologia krwi

ID badania: CO-147
Koszt badania: 25 zł
Morfologia krwi i retykulocyty

Morfologia krwi i retykulocyty

ID badania: CO-148
Koszt badania: 30 zł
Morfologia krwi i rozmaz

Morfologia krwi i rozmaz

ID badania: CO-149
Koszt badania: 45 zł
Morfologia krwi, rozmaz i retykulocyty

Morfologia krwi, rozmaz i retykulocyty

ID badania: CO-150
Koszt badania: 12 zł
OB - odczyn opadania krwinek czerwonych

OB - odczyn opadania krwinek czerwonych

ID badania: CO-152
Koszt badania: 45 zł
Parathormon (PTH)

Parathormon (PTH)

ID badania: CO-153
Koszt badania: 40 zł
Progesteron

Progesteron

ID badania: CO-154
Koszt badania: 75 zł
Prokalcytonina (PCT)

Prokalcytonina (PCT)

ID badania: CO-155
Koszt badania: 30 zł
Prolaktyna

Prolaktyna

ID badania: CO-156
Koszt badania: 45 zł
aTPO - Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej

aTPO - Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej

ID badania: CO-158
Koszt badania: 35 zł
aTG - Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie

aTG - Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie

ID badania: CO-159
Koszt badania: 30 zł
Testosteron

Testosteron

ID badania: CO-160
Koszt badania: 16 zł
TIBC- całkowita zdolność wiązania żelaza

TIBC- całkowita zdolność wiązania żelaza

ID badania: CO-161
Koszt badania: 44 zł
Transferyna

Transferyna

ID badania: CO-162
Koszt badania: 9 zł
Triglicerydy

Triglicerydy

ID badania: CO-163
Koszt badania: 20 zł
Trijodotyronina wolna - fT3

Trijodotyronina wolna - fT3

ID badania: CO-164
Koszt badania: 34 zł
Troponina T

Troponina T

ID badania: CO-165
Koszt badania: 40 zł
Tyreoglobulina

Tyreoglobulina

ID badania: CO-166
Koszt badania: 20 zł
Tyroksyna wolna - fT4

Tyroksyna wolna - fT4

ID badania: CO-167
Koszt badania: 8 zł
Wapń całkowity

Wapń całkowity

ID badania: CO-168
Koszt badania: 40 zł
Witamina B12

Witamina B12

ID badania: CO-169
Koszt badania: 45 zł
Witamina D3 (metabolit 25-OHD3)

Witamina D3 (metabolit 25-OHD3)

ID badania: CO-170
Koszt badania: 15 zł
PT - czas protrombinowy

PT - czas protrombinowy

ID badania: CO-171
Koszt badania: 10 zł
Żelazo

Żelazo

ID badania: CO-172
Koszt badania: 89 zł
PSA wolny (fPSA)

PSA wolny (fPSA)

ID badania: CO-344
Koszt badania: 94 zł
Wskaźnik fPSA/tPSA

Wskaźnik fPSA/tPSA

ID badania: CO-345
Koszt badania: 45 zł
Androstendion

Androstendion

ID badania: CO-346