Genetyczna somatyczna

Koszt badania: 3400 zł
sekwencjonowanie nowej generacji genów BRCA1 i BRCA2 w tkance nowotworowej

sekwencjonowanie nowej generacji genów BRCA1 i BRCA2 w tkance nowotworowej

ID badania: CO-290
Koszt badania: 850 zł
oznaczanie mutacji somatycznych w eksonach 18, 19, 20 i 21 genu EGFR w tkance nowotworowej ( test CE-IVD)

oznaczanie mutacji somatycznych w eksonach 18, 19, 20 i 21 genu EGFR w tkance nowotworowej ( test CE-IVD)

ID badania: CO-291
Koszt badania: 1300 zł
oznaczenie mutacji somatycznych w genach KRAS/NRAS/BRAF w tkance nowotwrowej ( test CE-IVD)

oznaczenie mutacji somatycznych w genach KRAS/NRAS/BRAF w tkance nowotwrowej ( test CE-IVD)

ID badania: CO-292
Koszt badania: 1200 zł
krążące DNA nowotworowe ( ctEGFR) u pacjentów z rakiem płuca; z mutacja T790M włącznie)

krążące DNA nowotworowe ( ctEGFR) u pacjentów z rakiem płuca; z mutacja T790M włącznie)

ID badania: CO-293
Koszt badania: 850 zł
badanie genetyczne metodą FISH HER2 ( test CE-IVD)

badanie genetyczne metodą FISH HER2 ( test CE-IVD)

ID badania: CO-294
Koszt badania: 100 zł
izolacja DNA (FFPE)

izolacja DNA (FFPE)

ID badania: CO-319
Koszt badania: 300 zł
izolacja ctDNA (krew)

izolacja ctDNA (krew)

ID badania: CO-320
Koszt badania: 500 zł
ocena ilościowa i jakościowa DNA

ocena ilościowa i jakościowa DNA

ID badania: CO-321
Koszt badania: 3400 zł
sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) - panel 16 genów w tkance nowotworowej

sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) - panel 16 genów w tkance nowotworowej

ID badania: CO-322
Koszt badania: 3400 zł
ocena wariantów w sekwencjach kodujących genów BRCA1 i BRCA2 metodą sekwencjonowania nowej generacji w krążącym DNA nowotoworym (ctDNA)

ocena wariantów w sekwencjach kodujących genów BRCA1 i BRCA2 metodą sekwencjonowania nowej generacji w krążącym DNA nowotoworym (ctDNA)

ID badania: CO-323
Koszt badania: 1200 zł
ocena mutacji w genie ctEGFR (w krążącym DNA nowotworowym) z mutacja T790M włącznie u pacjentów z rakiem płuca

ocena mutacji w genie ctEGFR (w krążącym DNA nowotworowym) z mutacja T790M włącznie u pacjentów z rakiem płuca

ID badania: CO-324
Koszt badania: 850 zł
oznaczenie mutacji somatycznych w genie BRAF w tkance nowotworowej ( test CE-IVD)

oznaczenie mutacji somatycznych w genie BRAF w tkance nowotworowej ( test CE-IVD)

ID badania: CO-325
Koszt badania: 850 zł
oznaczenie mutacji somatycznych w genach IDH1/IDH2 w tkance nowotwrowej ( test CE-IVD)

oznaczenie mutacji somatycznych w genach IDH1/IDH2 w tkance nowotwrowej ( test CE-IVD)

ID badania: CO-326
Koszt badania: 1200 zł
ocena metylacji genu MGMT (test CE-IVD)

ocena metylacji genu MGMT (test CE-IVD)

ID badania: CO-327
Koszt badania: 1200 zł
badanie genetyczne metodą FISH - ocena delecji 1p i delecji 19q

badanie genetyczne metodą FISH - ocena delecji 1p i delecji 19q

ID badania: CO-328
Koszt badania: 850 zł
badanie genetyczne metodą FISH rearanżacji genu ALK (test CE-IVD)

badanie genetyczne metodą FISH rearanżacji genu ALK (test CE-IVD)

ID badania: CO-329
Koszt badania: 850 zł
badanie genetyczne metodą FISH rearanżacji genu ROS1 (test CE-IVD)

badanie genetyczne metodą FISH rearanżacji genu ROS1 (test CE-IVD)

ID badania: CO-330
Koszt badania: 380 zł
badanie genetyczne obecności obecność wirusa SARS-CoV-2

badanie genetyczne obecności obecność wirusa SARS-CoV-2

ID badania: CO-331
Koszt badania: 500 zł
badanie genetyczne DNA wirusa HPV - analiza 14 genotyp (test CE-IVD)

badanie genetyczne DNA wirusa HPV - analiza 14 genotyp (test CE-IVD)

ID badania: CO-332