badanie genetyczne metodą FISH - ocena delecji 1p i delecji 19q

Analiza delecji 1p oraz delecji 19q z zastosowaniem metody FISH przy użyciu dwóch zestawów sond delecyjnych ( badania genetyczne z użyciem techniki FISH ).
CO JEST WYMAGANE DO BADANIA?

Wymagania

1. Wymagane jest skierowanie na badanie genetyczne metodą FISH wraz ze zgodą na badanie genetyczne 2. Dostarczenie bloczka parafinowego FFPE (nie starszego niż 4 lata) wraz z preparatami mikroskopowymi oraz wynikiem badania histopatologicznego 3. Materiał biologiczny zawierający ≥ 5% komórek nowotworowych w skrawku 4. Materiał biologiczny tj. rozmaz cytologiczny lub cytoblok nie podlega badaniu metodą FISH . Czas oczekiwania na wynik: do 10 dni roboczych. Przyjmowanie materiału wraz ze skierowaniem oraz formularzem zgody na badanie genetyczne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 14:00 w Sekretariacie Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro. Dane kontaktowe, pod którymi pacjent może uzyskać dodatkowe informacje: tel. 52 374 3030, e-mail: ifm.genetyka@co.bydgoszcz.pl. Odbiór wyniku badania w Sekretariacie Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro w godzinach 07:30 - 15:00.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Przygotowanie

nie dotyczy, materiał do badania stanowi wycinek tkankowy w postaci bloku FFPE.
1200 zł
Aby móc zakupić usługę musisz być zalogowany. Zaloguj się