badanie genetyczne obecności obecność wirusa SARS-CoV-2

Wykrywanie obecności wirusa SARS-CoV-2 w materiale biologicznym z zastosowaniem techniki PCR w czasie rzeczywistym. Procedura diagnostyczna pozwala na wykrycie obecności trzech genów specyficznych dla SARS-CoV-2 - ORF1ab, N, E oraz genu ludzkiego RNazy P -kontrola wewnętrzna ( badania z zakresu wirusologii molekularnej ).
CO JEST WYMAGANE DO BADANIA?

Wymagania

1. Nie jest wymagane skierowanie 2. Przekazanie materiału biologicznego w postaci wymazu pobranego na płynne podłoże transportowe wraz z poświadczeniem uprawnionej osoby pobierającej. UWAGA! Pobranie materiału biologicznego przez osoby nieuprawnione wiąże się z ryzykiem błędu przedlaboratoryjnego. Czas oczekiwania na wynik: do 24 godzin. Przyjmowanie materiału od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:30 - 15:00 oraz w piątki w godzinach 07:30-11:00 w Punkcie Przyjmowania Materiału Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro. Dane kontaktowe, pod którymi pacjent może uzyskać dodatkowe informacje: tel. 52 374 3030, e-mail: ifm.genetyka@co.bydgoszcz.pl.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Przygotowanie

Pacjent musi być na czczo. Materiał do badania stanowi materiał biologiczny pobrany z nosogardzieli na podłożu płynnym (pacjent na czczo). Pobranie wymazu powinno zostać poświadczone przez osobę pobierającą.
380 zł
Aby móc zakupić usługę musisz być zalogowany. Zaloguj się