izolacja DNA (FFPE)

Izolacja DNA z tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE) oraz podstawowa ocena ilościowa i jakościowa z wykorzystaniem urządzenia NanoDrop ( izolacja kwasów nukleinowych z analizą ilościową i jakościową )
CO JEST WYMAGANE DO BADANIA?

Wymagania

1. Wymagane jest skierowanie na badanie genetyczno-molekularne (z listy poniżej) wraz ze zgodą na badanie genetyczno-molekularne. 2. Dostarczenie bloczka parafinowego FFPE (nie starszego niż 4 lata) wraz z preparatami mikroskopowymi oraz wynikiem badania histopatologicznego. Czas oczekiwania na wynik izolacji: do 5 dni roboczych. Przyjmowanie materiału wraz ze skierowaniem oraz formularzem zgody na badanie genetyczne oraz w godzinach 07:30 - 14:00 w Sekretariacie Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro. Dane kontaktowe, pod którymi pacjent może uzyskać dodatkowe informacje: tel. 52 374 3030, e-mail: ifm.genetyka@co.bydgoszcz.pl. Odbiór wyniku badania w Sekretariacie Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro w godzinach 07:30 - 15:00.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Przygotowanie

nie dotyczy
100 zł
Aby móc zakupić usługę musisz być zalogowany. Zaloguj się