ocena ilościowa i jakościowa DNA

Ilościowa i jakościowa ocena izolatów DNA do sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Analiza polega na ocenie fragmentacji DNA metodą PCR w czasie rzeczywistym, pozwala ocenić czy material genetyczny jakościowo i ilościowo spelnia wymagania dalszych etapów procedury sekwencjonowania. ( izolacja kwasów nukleinowych z analizą ilościową i jakościową )
CO JEST WYMAGANE DO BADANIA?

Wymagania

1. Wymagane jest skierowanie na badanie metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS) wraz ze zgodą na badanie genetyczno-molekularne. 2. Możliwość odstąpienia od badania NGS jeżeli materiał genetyczny jakościowo i ilościowo nie spelnia wymagań do dalszych etapów procedury sekwencjonowania. Dane kontaktowe, pod którymi pacjent może uzyskać dodatkowe informacje: tel. 52 374 3030, e-mail: ifm.genetyka@co.bydgoszcz.pl . Odbiór wyniku badania w Sekretariacie Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro w godzinach 07:30 - 15:00.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Przygotowanie

nie dotyczy
500 zł
Aby móc zakupić usługę musisz być zalogowany. Zaloguj się