ocena mutacji w genie ctEGFR (w krążącym DNA nowotworowym) z mutacja T790M włącznie u pacjentów z rakiem płuca

Analiza w kierunku najczęstrzych wariantów genu EGFR w krążącym DNA nowotworowym (ctDNA) metodą PCR w czasie rzeczywistym qPCR (CE-IVD). Badany region obejmuje 58 wybranych wariantów w eksonach 18, 19, 20 i 21 genu EGFR (w tym mutację T790M). Badanie może być wykonywane w przypadku braku materiału tkankowego do wykonania analizy genu EGFR lub do manitorowania odpowiedzi na leczenie EGFR TKI ( analiza krążącego DNA nowotworowego (ctDNA). Cena nie zawiera kosztu izolacji materiału genetycznego.
CO JEST WYMAGANE DO BADANIA?

Wymagania

W celu pobrania krwi pacjent zgłasza się do Punktu Pobierania Krwi w Poliklinice Centrum Onkologii w Bydgoszczy - godziny pobrania 8:00 – 13.00. Wymagane jest skierowanie na badanie genetyczno-molekularne (z listy poniżej) wraz ze zgodą na badanie genetyczno-molekularne. Krew musi trafić do Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej w ciągu 15 min od pobrania. Czas oczekiwania na wynik: do 10 dni roboczych. Przyjmowanie materiału wraz ze skierowaniem oraz formularzem zgody na badanie genetyczne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 13:00 w Punkcie Prezyjmowania Materiału Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro. Dane kontaktowe, pod którymi pacjent może uzyskać dodatkowe informacje: tel. 52 374 3030, e-mail: ifm.genetyka@co.bydgoszcz.pl. Odbiór wyniku badania w Sekretariacie Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro w godzinach 07:30 - 15:00.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Przygotowanie

Pacjent nie musi być na czczo, materiał do badania stanowi krew żylna.
1200 zł
Aby móc zakupić usługę musisz być zalogowany. Zaloguj się