ocena wariantów w sekwencjach kodujących genów BRCA1 i BRCA2 metodą sekwencjonowania nowej generacji w krążącym DNA nowotoworym (ctDNA)

Analiza sekwencji kodujących genów BRCA1 i BRCA2 w krążącym DNA nowotworowm techniką sekwencjonowania nowej geneacji (NGS). Procedura diagnostyczna umożliwia detekcję wariantów punktowych, małych insercji i delecji ( analiza krążącego DNA nowotworowego (ctDNA). Cena nie zawiera kosztu izolacji materiału genetycznego oraz oceny ilościowej i jakościowej materiału do sekwencjonowania nowej generacji.
CO JEST WYMAGANE DO BADANIA?

Wymagania

W celu pobrania krwi pacjent zgłasza się do Punktu Pobierania Krwi w Poliklinice Centrum Onkologii w Bydgoszczy-godziny pobrania 8:00 – 13.00. 2. Wymagane jest skierowanie na badanie metodą sekwencjonowania nowej generacji genów BRCA1 i BRCA2 wraz ze zgodą na badanie genetyczno-molekularne. Krew musi trafić do Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej w ciągu 15 min od pobrania. Warunkiem wykonania badania NGS jest wykonanie procedur poprzedzających to badanie tj. izolacja DNA (usługa CO-291) oceny ilościowej i jakościowej DNA (usługa CO-292). Płatność za usługę NGS należy wykonać po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku oceny ilościowej i jakościowej izolatów DNA. Istnieje możliwość odstąpienia od badania NGS jeżeli materiał genetyczny jakościowo i ilościowo nie spelnia wymagań do dalszych etapów procedury sekwencjonowania. Czas oczekiwania na wynik: do 35 dni roboczych. Przyjmowanie materiału wraz ze skierowaniem oraz formularzem zgody na badanie genetyczne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00 w Sekretariacie Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro. Dane kontaktowe, pod którymi pacjent może uzyskać dodatkowe informacje: tel. 52 374 3030, e-mail: ifm.genetyka@co.bydgoszcz.pl. Odbiór wyniku badania w Sekretariacie Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro w godzinach 07:30 - 15:00.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Przygotowanie

Materiał do badania stanowi krew żylna. Pacjent nie musi być na czczo.
3400 zł
Aby móc zakupić usługę musisz być zalogowany. Zaloguj się