sekwencjonowanie nowej generacji genów BRCA1 i BRCA2 w tkance nowotworowej

Analiza sekwencji kodujących genów BRCA1 i BRCA2 w DNA komórek nowotworowych techniką sekwencjonowania nowej geneacji (NGS). Procedura diagnostyczna umożliwia detekcję somatycznych wariantów punktowych, małych insercji i delecji ( sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) . Cena nie zawiera kosztu izolacji materiału genetycznego oraz oceny ilościowej i jakościowej materiału do sekwencjonowania nowej generacji.
CO JEST WYMAGANE DO BADANIA?

Wymagania

1. Wymagane jest skierowanie na badanie metodą sekwencjonowania nowej generacji genów BRCA1 i BRCA2 wraz ze zgodą na badanie genetyczno-molekularne 2. Dostarczenie bloczka parafinowego FFPE (nie starszego niż 4 lata) wraz z preparatami mikroskopowymi oraz wynikiem badania histopatologicznego 3. Warunkiem wykonania badania NGS jest wykonanie procedur poprzedzających to badanie tj. izolacja DNA (usługa CO-290) oceny ilościowej i jakościowej DNA (usługa CO-292). Płatność za usługę NGS należy wykonać po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku oceny ilościowej i jakościowej izolatów DNA. 4. Możliwość odstąpienia od badania NGS jeżeli materiał genetyczny jakościowo i ilościowo nie spelnia wymagań do dalszych etapów procedury sekwencjonowania. Czas oczekiwania na wynik: do 35 dni roboczych. Przyjmowanie materiału wraz ze skierowaniem oraz formularzem zgody na badanie genetyczne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 14:00 w Sekretariacie Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro. Dane kontaktowe, pod którymi pacjent może uzyskać dodatkowe informacje: tel. 52 374 3030, e-mail: ifm.genetyka@co.bydgoszcz.pl. Odbiór wyniku badania w Sekretariacie Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro w godzinach 07:30 - 15:00.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Przygotowanie

nie dotyczy, materiał do badania stanowi wycinek tkankowy w postaci bloku FFPE
3400 zł
Aby móc zakupić usługę musisz być zalogowany. Zaloguj się