Kinezyterapia indywidualna z terapeutą - pojedynczy zabieg

Podczas indywidualnych ćwiczeń z fizjoterapeutą, zostają dobrane dla pacjenta odpowiednie ćwiczenia ukierunkowane przede wszystkim na postawiony cel rehabilitacji (np. działanie przeciwbólowe, odzyskanie ruchu.. W trakcie ćwiczeń indywidualnych fizjoterapeuta udziela wskazówek pacjentowi w zakresie czynności jakich powinien on unikać, jak odpowiednio stopniować wysiłek.
CO JEST WYMAGANE DO BADANIA?

Wymagania

Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wybranego zabiegu lub odbycie płatnej wizyty fizjoterapeutycznej i uzyskanie zgody na dany zabieg. Zakład Rehabilitacji mieści się w budynku PARIS przy Centrum Onkologii ul. Dr I. Romanowskiej 2. Baza Zabiegowa czynna od 7.00 do 18.00. Termin realizacji wykupionych zabiegów należy umówić w Głównej Rejestracji Zakladu w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem 52 3743524. Dodatkowe informacje o udzielanych świadczeniach można uzyskać pod tym samym numerem telefonu (52 374 35 24).
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Przygotowanie

Nie dotyczy
55 zł
Aby móc zakupić usługę musisz być zalogowany. Zaloguj się