Krioterapia miejscowa parami ciekłego azotu – 1 punkt - pojedynczy zabieg

Krioterapia miejscowa polega na zastosowaniu urządzenia z krioaplikatorem, umieszczanym w odległości kilkunastu centymetrów od chorego miejsca. Celem tej metody jest schłodzenie wybranej części ciała.
CO JEST WYMAGANE DO BADANIA?

Wymagania

Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wybranego zabiegu lub odbycie płatnej wizyty fizjoterapeutycznej i uzyskanie zgody na dany zabieg. Zakład Rehabilitacji mieści się w budynku PARIS przy Centrum Onkologii ul. Dr I. Romanowskiej 2. Baza Zabiegowa czynna od 7.00 do 18.00. Termin realizacji wykupionych zabiegów należy umówić w Głównej Rejestracji Zakladu w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem 52 3743524. Dodatkowe informacje o udzielanych świadczeniach można uzyskać pod tym samym numerem telefonu (52 374 35 24).
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Przygotowanie

Nie dotyczy
20 zł
Aby móc zakupić usługę musisz być zalogowany. Zaloguj się