badanie genetyczne DNA wirusa HPV - analiza 14 genotyp (test CE-IVD)

Wykrywanie obecności wirusa HPV w materiale biologicznym z zastosowanie techniki PCR w czasie rzeczywistym. Procedura diagnostyczna pozwala na wykrycie obecności 14 anogenitalnych genotypów DNA wysokiego ryzyka: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68( badania z zakresu wirusologii molekularnej ).
CO JEST WYMAGANE DO BADANIA?

Wymagania

1. Wymagane jest skierowanie na badanie genetyczne DNA wirusa HPV wraz ze zgodą na badania genetyczne 2. przekazanie materiału biologicznego w postaci cytologii płynnej pobranego przez lekarza ginekologa lub laryngologa wraz z poświadczeniem osoby pobierającej. UWAGA! Pobranie materiału biologicznego przez osoby nieuprawnione wiąże się z ryzykiem błędu przedlaboratoryjnego. Materiał do badań stanowi cytologia płynna pobrana w zależności od wskazań: z szyjki macicy (wymaz ginekologiczny) bądź z błony śluzowej gardła (wymaz laryngologiczny). Cytologia płynna jest pobierana do odpowiedniego podłoża przez lekarza ginekologa w gabinecie ginekologicznym lub lekarza laryngologa w gabinecie laryngologicznym. Może być przechowywana w temp. 2 – 30 °C do 1 - 6 miesięcy (zgodnie z zaleceniami producenta podłoża płynnego). Próbkę należy dostarczyć do laboratorium IFM ZGiOM. Po uiszczeniu opłaty za badanie, w Sekretariacie Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej należy odebrać kubeczek zawierający podłoże płynne do cytologii. Pobranie cytologii na podłoże płynne powinno być poświadczone przez lekarza ginekologa lub laryngologa na skierowaniu.Czas oczekiwania na wynik: do 10 dni roboczych. Przyjmowanie materiału wraz ze skierowaniem w godzinach 07:30 - 14:00 od poniedziałku do piątku w Punkcie Przyjmowania Materiału Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne, 1. piętro. Dane kontaktowe, pod którymi pacjent może uzyskać dodatkowe informacje: tel. 52 374 3030, e-mail: ifm.genetyka@co.bydgoszcz.pl.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Przygotowanie

Pacjentka do wymazu ginekologicznego powinna przygotować się jak do badania cytologicznego.Materiał do badań stanowi cytologia płynna pobrana w zależności od wskazań: z szyjki macicy (wymaz ginekologiczny) bądź z błony śluzowej gardła (wymaz laryngologiczny).
500 zł
Aby móc zakupić usługę musisz być zalogowany. Zaloguj się