Badanie cytologiczne moczu w kierunku komórek nowotworowych

Cytologia moczu jest nieinwazyjnym, prostym i dostępnym badaniem w wykrywaniu zmian nowotworowych w drogach moczowych, szczególnie pęcherza moczowego. Badanie to jest przydatne w obserwacji po leczeniu onkologicznym, w celu wykrycia wznowy. Daje również możliwość wykrycia raka z dróg moczowych na długo przed pojawieniem się objawów.
CO JEST WYMAGANE DO BADANIA?

Wymagania

1. Badanie nie wymaga skierowania od lekarza. 2. Pacjent wypełnia formularz na badanie cytologiczne moczu (pliki do pobrania poniżej, oraz dostępny w sekretariacie), do formularza należy dołączyć opisany pojemnik z moczem. Pacjent mocz dostarcza do Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii w godzinach 7.30 - 14.00 od poniedziałku do piątku, Budynek Diagnostyczno-Leczniczy-1 piętro, pokój 1074. 3. Czas oczekiwania na wynik wynosi 3 dni robocze. Wynik pacjent odbiera osobiście w sekretariacie Zakładu w godzinach 7:30 - 15:00 od poniedziałku do piątku lub może otrzymać drogą e-mail (na podany adres) 4. Dodatkowe informacje pacjent uzyska: tel. 52-374-33-43, e-mail zpnip@co.bydgoszcz.pl
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Przygotowanie

materiał do badania stanowi mocz 5-10 ml oddany spontanicznie do jednorazowego pojemnika, pacjent nie musi być na czczo (pojemnik opisany imię i nazwisko).
60 zł
Aby móc zakupić usługę musisz być zalogowany. Zaloguj się