Konsultacja histopatologiczna preparatów mikroskopowych (szkiełka)

Uzyskanie dodatkowej opinii / konsultacji dotyczącej rozpoznania może przynieść korzyści polegające na podniesieniu jakości opieki medycznej polegającej między innymi na personalizacji leczenia lub uzyskaniu dodatkowych informacji dotyczącej choroby. Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii wykonuje kilkadziesiąt tysięcy badań rocznie, w tym ponad 500 konsultacji rozpoznań patomorfologicznych z innych jednostek medycznych. Nasza jednostka jest ośrodkiem o najwyższej referencyjności zgodnie z przyznaną licencją Polskiego Towarzystwa Patologów (III stopień referencyjności).
CO JEST WYMAGANE DO BADANIA?

Wymagania

1. Badanie nie wymaga skierowania od lekarza. 2. Pacjent wypełnia formularz na konsultacje ( formularz link, dostępny również w sekretariacie), do formularza należy dołączyć preparaty histopatologiczne (szkiełka), bloki parafinowe i wcześniejsze rozpoznania patomorfologiczne dotyczące danego przypadku.Preparaty histopatologiczne (szkiełka), bloki parafinowe i wcześniejsze rozpoznanie patomorfologiczne pacjent może wypożyczyć na własną prośbę w zakładzie patomorfologii, w którym pierwotnie wykonywane było badanie. Druk prośby o wypożyczenie preparatów, bloczków prafinowych i odpisów wyników badań histpatologicznych formularz link lub dostępny w sekretariacie Zakładu. 3. Formularz wraz z preparatami i bloczkami (odpowiednio zabezpieczone, przechowywane w temperaturze pokojowej) można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Zakładu w godzinach 7:30 - 14:30 od poniedziałku do piątku (budynek główny I piętro, p. 1074). 4. Czas oczekiwania na wynik konsultacji wynosi 14 dni roboczych. Wynik konsultacji i dostarczone do konsultacji preparaty pacjent odbiera osobiście w sekrtariacie Zakładu w godzinach 7:30 - 15:00 od poniedziałku do piątku lub może otrzymać je drogą pocztową (na podany adres). 5. Dodatkowe informacje pacjent uzyska: tel. 52-374-33-43, e-mail zpnip@co.bydgoszcz.pl 6. W przypadkach trudnych diagnostycznie wykonujemy dodatkowe barwienia immunohistochemiczne za zgodą pacjenta.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Przygotowanie

nie dotyczy, materiał do badania stanowią dostarczone preparaty histologiczne (szkiełka) i bloczki parafinowe
200 zł
Aby móc zakupić usługę musisz być zalogowany. Zaloguj się